SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi : 13.08.2021
Kabul Edilen Başvuruların İlanı : 23.08.2021
Sunulan Bildiriler İçin Tam Metin Gönderim Tarihi : 04.10.2021
Sempozyum Programının İlanı : 13.10.2021
Sempozyum Tarihi : 25-27 Ekim 2021