DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Necdet BASA (Türkiye Barolar Birliği)

Doç. Dr. Ahmet KILINÇ (Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı)

Adnan DÖNDERALP (Türkiye Adalet Akademisi - Hâkim)

Birkan SOYKAN (Türk Tarih Kurumu Yüksek Kurum Uzmanı)

Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU (Türk Tarih Kurumu Yüksek Kurum Uzmanı)

Sevilay DEMİREZEN (Türk Tarih Kurumu Arşiv Uzmanı)

Aktan Oral OKUDUCU (Türkiye Adalet Akademisi - Uzman)