BAŞVURU VE ÖZET
Sempozyum, konuyla ilgili bütün akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Sempozyum Türkçe dilinde yapılacak olup yalnızca Türkçe bildiriler kabul edilecektir. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve sonuç içeren 250-500 arası kelimeden oluşan bildiri özeti önerilerinin Word dosyası formatında 13 Ağustos 2021 tarihine kadar turkhukuktarihisempozyumu@gmail.com mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özetleri; bildiri başlığı, beş anahtar kelime, bildirinin amacı, sonucu ve özgün yönünü içeren kısa açıklamalar ile birlikte sahibinin adı, unvanı ve iletişim bilgilerini içermelidir. Bildiri önerileri, yazarının ismi kapatılarak sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacaktır. Ayrıca sempozyumda yer alacak yazarlar ve bildiri başlıkları, Sempozyum Programı ile birlikte sempozyumda belirlenen takvim çerçevesinde ilan edilecektir.
TAM METİN GÖNDERME
Kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinlerinin, 4 Ekim 2021 tarihine kadar turkhukuktarihisempozyumu@gmail.com mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metinler; metnin başlığı, özeti, yazarın adı, soyadı ve unvanına ilişkin bilgiler de içermelidir. Kabul edilen ve sunulan bildirilerden tam metni gönderilenler, Sempozyum Düzenleme ve İcra Kurulu ile Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu tarafından gerekli şekil şartları yönünden incelendikten sonra kitaplaştırılacaktır.