SEMPOZYUM HAKKINDA

Ülkemizde 90 yaşını dolduran ender kurumlardan biri olan Türk Tarih Kurumu, yargının en önemli aktörleri olan hâkim-savcıların eğitiminden sorumlu bir kurum olan ve yargı sistemimiz için önemli görevler ifa eden Türkiye Adalet Akademisi ile yargının kurucu unsurlarından olan ve bağımsız savunmayı temsil eden avukatların üyesi olduğu baroların üst meslek kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği'nin iş birliği ile 25-27 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara'da hâkim-savcılar, hâkim-savcı adayları, avukatlar, bilim insanları, akademisyenler, tarihçiler, hukukçular, öğrenciler, siyaset ve devlet adamlarının katılımıyla “Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu” gerçekleştirilecektir.

Türk Tarih Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği tarafından iş birliği içinde planlanan sempozyum hakkındaki bilgiler, her üç kurumun internet sitesinde yer almaktadır.