BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ayhan CEYLAN (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Cihan OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU (İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Esra YAKUT (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL (Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Hale ŞIVGIN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Haluk SELVİ (Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet AKMAN (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa AVCI (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU (Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Ömer ANAYURT (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Ahmet KILINÇ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Belkıs KONAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Adem YÖRÜK (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)