ONUR KURULU

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP (TBMM Başkanı)

Mehmet AKARCA (Yargıtay Başkanı)

Zeki YİĞİT (Danıştay Başkanı)

Abdulhamit GÜL (Adalet Bakanı)

Mehmet Nuri ERSOY (Kültür ve Turizm Bakanı)

Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU (Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)

Prof. Dr. Birol ÇETİN (Türk Tarih Kurumu Başkanı)

Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)

Muhittin ÖZDEMİR (Türkiye Adalet Akademisi Başkanı)

Prof. Dr. Erhan AFYONCU (Milli Savunma Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Yusuf TEKİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Ahmet MUMCU (Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Halil CİN

Prof. Dr. Mehmet Âkif AYDIN (İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi)